Sotočje

Ena od največjih naravnih znamenitosti v Podgradu in okolici je zagotovo sotočje treh rek. Ob cesti Zalog - Laze, med Podgradom in Gradovljami je točka, kjer se Ljubljanica združi z reko Savo. Nekaj metrov višje pa na levem bregu reke Save svoj tok konča tudi Kamniška Bistrica, ki se izlije v reko Savo. 

sotocje rekNa to znamenitost je pri opisu gradu Osterberg opozoril že Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske. Sotočje leži prav na samem, med polji in travniki. Na njem lahko opazujete številne vodne ptice. Kvaliteta rek je v zadnjih letih močno izboljšala, tako da sta primerni za ribarjenje, čolnarjenje in kópanje. Ob sotočju rek je urejen prostor za opazovanje narave ter informativna tabla.