Kamnolom mlinskih kamnov

Nad Podgradom pri Ljubljani se nahaja v Sloveniji edinstven kamnolom mlinskih kamnov. Kamnolom se omenja že sredi 16. stoletja, možno pa je, da izvira še iz rimskih časov. Do njega se najlaže pride s sedelca pod Starim gradom, po označeni poti proti dolini Besnice. V nekaj navpičnih stenah iz drobno zrnatega peščenjaka so dobro vidni sledovi izsekavanja skalnih kolutov premera okoli enega metra in debeline četrt metra. ki so jih nato spravljali v dolino, v tako imenovano Knapovsko drago. Tam so jih dokončali in prodajali po vsej Kranjski in v sosednje dežele.

KamnolomNekdaj so bili žitni mlini na vsakem potoku, skoraj pri vsaki večji kmetiji. Na treh podgrajskih potokih jih je bilo v preteklosti veliko, sedem samo na Besniškem potoku.

Podgrajski mlinski kamni spadajo med tako imenovane »črne mlinske kamne«, namenjene mletju zrnja za črno moko. Vsak mlin je moral imeti vsaj en par kamnov: eden (zgornji) je miroval, drugi (spodnji) pa se je vrtel, gnan z vodnim kolesom. Skozi luknjo na sredini zgornjega kamna se je vsipalo zrnje, moka pa je iztekala skozi režo na obodu kamna v lesen zaboj z odprtino za vrečo.

Območje kamnoloma je od leta 2006 z odlokom Mestne občine Ljubljana razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena. Obenem je Podgrajski kamnolom mlinskih kamnov uvrščen tudi v evropsko bazo kamnolomov mlinskih kamnov

Utrinki iz kamnoloma

 

Mlinski kamen je danes umeščen tudi v Podgrajski grb. V letu 2010 smo primerek Podgrajskega mlinskega kamna iz nekdanjega Jurčkovega mlina v Podgradu (kamen je podaril Anton Corel ml) umestili na Ostrovrharjevo pot, na sedelce pod Starim gradom, nekaj minut hoje od kamnoloma.