Južna železnica

Skozi Podgrad vodi tudi pomembna prometna žila – dvotirna železnica. Zgrajena je bila med leti 1838-1856 in je povezala Dunaj in Trst. Težko traso skozi Zasavje so izbrali zaradi gospodarskega pomena tamkajšnjih premogovnikov in nastajajoče industrije. Nastanek železnice je ugasnil dotedanje cvetoče ladjarjenje po Savi.

zeleznicaV Podgradu se je savskim poplavnim področjem železnica umaknila pod hrib, kjer je bilo treba podreti več hiš ter narediti številne useke, nasipe in mostove čez tri podgrajske potoke. Dva imata železno oz. železobetonsko konstrukcijo, tretji pa ima zanimivo tri-ločno kamnito konstrukcijo (»podgrajsko tromostovje«). Levi obok služi za promet, osrednji za Besniški potok in desni za pešce, vsi pa še sedaj služijo svojemu namenu.

Gradnja in obratovanje železnice je pomenila za Podgrajčane veliko priložnost za dobro plačano in stalno delo, tako da se je standard tedaj kar dvignil, zgrajene so bile številne nove hiše, vse zidane in krite z opeko namesto prejšnjih lesenih in slamnatih. Na območju Podgrada so še danes ohranjene tri čuvajnice, ki so služile za namestitev vzdrževalcev železnice in signalizacije, oz kot se jim je reklo »vahtnice«. Vse danes služijo bivanjski vlogi in so renovirane oz. povečane.