Tisočletnica izgradnje prvega gradu

V letu 2015 smo praznovali tisočletnico domnevne izgradnje prvega gradu nad Podgradom pri Ljubljani. O tem je pisal Janez Vajkard Valvasor in sicer v svojem delu Slava Vojovdine Kranjske, ki je izšla leta 1689.

bakrorezV XI. knjigi o gradu v Podgradu piše naslednje:

Grad Osterberg leži na Dolenjskem, na visokem in strmem hribu, poldrugo miljo od glavnega mesta Ljubljane; ima lep, čez vse prijazen in razsežen razgled. Blizu pod tem gradom se stekajo štiri vode: Ljubljanica, Sava, Kamniška Bistrica in Besnica, kar je krasno videti. Ta grad je bil prej ugledno velik, krasno zidan in lepo posestvo, sedaj pa je poslopje zapuščeno in razpadajoče; nasproti onstran voda na ravnini je sezidano drugo. Grad je dobil svoje ime po svojem prvograditelju, kajti oster pomeni po nemško scharff in če prideneš zraven še berg pomeni isto kot Scharffenberg. Ravno tako pomeni ime Osterverch po nemško Scharffenberg. Torej je bil ta grad od nekega gospoda Scharffenberga okoli leta 1015 prvič sezidan in Osterberg imenovan; ta gospod se je potem tudi pisal »Herr von Osterberg« ali »Herr Osterberger« in je ta grad rodovniška dediščina gospodov Osterberških.

To potrjuje učeni doktor Janez Ludovik Schönleben v svoji knjigi »Genealogia Galenbergica«, kjer rabi sledeče besede: »Ortolf II Scharffenberg, avtor rodu Osterberških, po slovensko Ostrovrških, je okoli leta 1015 prvi zgradil grad z imenom Osterberg pri sotočju Save in Ljubljanice...«.

Izsek iz XI. knjige Slave Vojvodine Kranjske z omembo gradu Osterbergtekst valvasorŽal pa zgornja letnica domnevnega nastanka gradu ni podprta z nobenim dokumentom ali drugim zgodovinsko preverjenim dokazom. Sodobni zgodovinarji menijo, da se je Valvasor zmotil za kakih 100 let. Srednjeveški grad Ostri vrh zgodovinarji umeščajo v sredo 12. stoletja, v čas vladavine andeških grofov. V ohranjenih dokumentih pa se grad oz. posestvo prvič omenja leta 1256 v delilnem pismu med bratoma Filipom in Ulrikom iz rodbine Španhajmov, ki so po izumrtju grofov Andeških prevzeli upravljanje njihove velike posesti na Kranjskem.

V počastitev tisočletnice smo pripravili kar nekaj prireditev, med njimi predavanje dr. Viktorja Grilca o ozadju tisočletnice, 9. pohod po Ostrovrharjevi poti,  junija pa smo organizirali še osrednjo proslava ob tisočletnici izgradnje prvega gradu. V kratkem pa je predviden še izzid Monografije o Podgradu pri Ljubljani. .