Narava v Podgradu in okolici premore veliko biotsko raznovrstnost in krajinsko pestrost, saj je rastlinski in živalski svet pester kljub majhnemu območju. Raznolika geološka zgradba, razgiban relief in bogastvo voda pa dajejo kraju še dodatno pestrost.

Naravno okolje

Narava v Podgradu in okolici premore veliko biotsko raznovrstnost in krajinsko pestrost, saj je rastlinski in živalski svet pester kljub majhnemu območju. Raznolika geološka zgradba, razgiban relief in bogastvo voda pa dajejo kraju še dodatno pestrost.

Vse te naravne značilnosti so v preteklosti omogočile domačinom različne pridobitne dejavnosti kot so kmetijstvo, gozdratsvo in ribolov, medtem ko danes naravo izkoriščamo predvsem v smislu športno rekreacijskih aktivnosti in aktivnega sproščanja. Zaradi naravne pestrosti, ki nas obdaja se trudimo skrbeti za okolje, v katerem bivamo in delujemo.

Preberite več: Naravno okolje