Ljudje

Podgrajčani smo skozi zgodovino živeli z vasjo in ji vdahnili čar in obliko, ki jo še danes negujemo in obenem sledimo napredku. S svojimi prostočasnimi dejavnostmi pa smo dali pečat in ponesli ime kraja tudi po okolici. Za slednje so najbolj zaslužna podgrajska društva - Kulturno, Športno in Mladinsko društvo, ki pod svojim okriljem omogočajo delo in druženje številnim zainteresiranim krajanom in tudi okoličanom.

 Prebivalstvo
Vas Podgrad pri Ljubljani, skupaj z zaselkoma Gradovlje in Gostinca, ima skupaj 215 prebivalcev.

Povezanost prebivalstva je še danes karakteristika, ki krasi Podgrajce, saj smo s skupnimi napori uresničili že marsikatere ideje in projekte.

Število prebivalcev je skozi zgodovino naraščalo; ob prvih omembah Podgrada pri Ljubljani in obeh zaselkov, Gradovlje in Gostinca je v vseh treh zaselkih bilo le nekaj kmetij in kajž. Danes ima kraj skupaj okoli 250 prebivalcev. V zadnjih letih se v vas priseljuje tudi novo prebivalstvo, kar je posledica ugodne lege kraja v bližini glavnega mesta, prijaznih ljudi ter naravnih danosti.

Temelj družabnega udejstvovanja vaščanov je zagotovo leta 1982 zgrajeni Vaški dom. Dom stoji na zemljišču, katerega so deloma podarili nekateri vaščani, zgrajen pa je bil z velikimi prispevki vaščanov, tako s finančnim vložkom kot tudi prostovoljnim delom.

Vaški dom je za kraj prinesel nove možnosti druženja mladih in starih, kar je omogočalo ustanovitev interesnih skupin in naštetih društev.

Dom že ob izgradnji ni bil nov (rabljena gradbena baraka), zato je sedaj iztrošen in potreben temeljite prenove, pred nekaj leti pa je prešel v last Mestne občine Ljubljana, ki zanj vodi postopek lagalizacije in obnove.

Poleg kulture in športa se prebivalstvo povezuje tudi ob različnih drugih občasnih aktivnostih, tako izobraževalnih, kratkočasnih in zabavnih. V sklopu projektov za oživljanje podeželja pa v vasi zbiramo različno dediščino in ohranjamo spomin na preteklost.