Ostrovrhar leta

  • Natisni

Častni znak »Ostrovrhar leta« se podeljuje za največji dosežek oz. prispevek na družbenem, poslovnem, raziskovalnem, izobraževalnem, kulturnem, športnem ali katerem drugem javnem področju, ki je pomembno prispeval k razvoju in prepoznavnosti kraja Podgrad pri Ljubljani v minulem letu. Lahko se podeli tudi prebivalcu Podgrada, ki je na kateremkoli javnem področju pomembno prispeval k razvoju Ljubljane ali Slovenije, ali komu drugemu, ki je prostovoljno storil nekaj velikega za Podgrad.

 Prejemniki priznanja Ostrovrhar leta: 
- 2005: Anton Corel st
- 2006: dr. Viktor Grilc
- 2007: Mešani pevski zbor Pentakord
- 2008: Viteška skupina Ostrovrhar
- 2009: Vokalna skupina Sotočje
- 2010: Podgrajski likovni teden
- 2011: Anton Corel
- 2012: Mladinsko društvo Podgrad
- 2013: Martin Bizjan st
- 2014. Skupina za digitalno pojavnost Podgrada pri Ljubljani
- 2015: Organizacijski odbor za proslavljanje tisočletnice Podgrada
- 2016: dr. Miha Grilc

Priznanje se podeljuje posameznikom, organiziranim skupinam ali podjetjem, ki živijo oz. delujejo v Podgradu. Lahko se podeli za posamezne dosežke ali za življensko delo posameznikov (v zadnjem primeru praviloma v starosti nad 65 let); lahko se podeli tudi posmrtno.

Častni znak »Ostrovrhar leta« je častno priznanje, ki ga vodi poseben odbor za podeljevanje. Sestavljajo ga: vsakokratni predsednik vaškega odbora, predsedniki vsakega registriranega podgrajskega društva in podgrajski svetniki četrtne ali mestne skupnosti (če obstajajo). Priznanje se javno podeli izbranemu nosilcu na eni od podgrajskih prireditev, praviloma na proslavi Slovenskega kulturnega praznika. 

Priznanje se podeljuje od leta 2005.