Naselje Podgrad, ki obsega tudi manjša zaselka Gradovlje in Gostinca, se nahaja ob vznožju Posavskega hribovja ob izlivu potoka Besnice v reko Ljubljanico, tik pred njenim sotočjem s Savo, 15 km vzhodno od Ljubljane.

Skozi naselja v sklopu Podgrada pelje cesta Zalog-Laze in železnica Ljubljana-Zidani Most. V kraju Podgrad pa se po dolini Besnice odcepi stranska cesta proti Trebeljevu in Jančam.  

Kraj je znano izhodišče za pohode v Janško hribovje. Vas obdajajo lepi mešani gozdovi, ob rekah pa prijazni travniki in logi. 

  

Tisočletnica izgradnje prvega gradu

V letu 2015 smo praznovali tisočletnico domnevne izgradnje prvega gradu nad Podgradom pri Ljubljani. O tem je pisal Janez Vajkard Valvasor in sicer v svojem delu Slava Vojovdine Kranjske, ki je izšla leta 1689.

Preberite več: Tisočletnica izgradnje prvega gradu

Ljudje

Podgrajčani smo skozi zgodovino živeli z vasjo in ji vdahnili čar in obliko, ki jo še danes negujemo in obenem sledimo napredku. S svojimi prostočasnimi dejavnostmi pa smo dali pečat in ponesli ime kraja tudi po okolici. Za slednje so najbolj zaslužna podgrajska društva - Kulturno, Športno in Mladinsko društvo, ki pod svojim okriljem omogočajo delo in druženje številnim zainteresiranim krajanom in tudi okoličanom.

Preberite več: Ljudje

Naravno okolje

Narava v Podgradu in okolici premore veliko biotsko raznovrstnost in krajinsko pestrost, saj je rastlinski in živalski svet pester kljub majhnemu območju. Raznolika geološka zgradba, razgiban relief in bogastvo voda pa dajejo kraju še dodatno pestrost.

Vse te naravne značilnosti so v preteklosti omogočile domačinom različne pridobitne dejavnosti kot so kmetijstvo, gozdratsvo in ribolov, medtem ko danes naravo izkoriščamo predvsem v smislu športno rekreacijskih aktivnosti in aktivnega sproščanja. Zaradi naravne pestrosti, ki nas obdaja se trudimo skrbeti za okolje, v katerem bivamo in delujemo.

Preberite več: Naravno okolje

Gospodarstvo in obrt

Gospodarstvo je gonilo razvoja družbe, ki omogoča posameznikom preživetje, kraju pa napredek. Krajani Podgrada smo uspešni v različnih gospodarskih dejavnostih oz. obrteh. Obrt oz. storitvena dejavnost je pri nas že tradicija, saj so v kraju uspešni delovali prevozniki, gostilničarji, čolnarji in razni rokodelci. Dodatno možnost zaslužka je v kraj prinesla južna železnica, saj je kar nekaj prebivalcev službovalo na njej. Za vas je s stališča zaposlovanja prebivalcev bila pomembna tudi oljarica, ena prvih kemijskih tovarn oz. obratov na Slovenskem. Ta se je kasneje imenovala Kemična tovarna Arbo, ki je obratovala do začetka leta 2003, sedaj pa ne obratuje več.

Preberite več: Gospodarstvo in obrt

Ostrovrhar leta

Častni znak »Ostrovrhar leta« se podeljuje za največji dosežek oz. prispevek na družbenem, poslovnem, raziskovalnem, izobraževalnem, kulturnem, športnem ali katerem drugem javnem področju, ki je pomembno prispeval k razvoju in prepoznavnosti kraja Podgrad pri Ljubljani v minulem letu. Lahko se podeli tudi prebivalcu Podgrada, ki je na kateremkoli javnem področju pomembno prispeval k razvoju Ljubljane ali Slovenije, ali komu drugemu, ki je prostovoljno storil nekaj velikega za Podgrad.

Preberite več: Ostrovrhar leta