Podgrajski ljudski pevci

Ljudska pesem ima v Podgradu in okolici že dolgo tradicijo. Da pa ljudske pesmi ne bi utonile v pozabo je poskrbel Anton Corel starejši, ki je pred leti ustanovil zbor Podgrajskih ljudskih pevcev.

ljudski pevciSkupino oz zbor sestavlja 10 nekdanjih zborovskih pevcev, ki gojijo predvsem tradicijo zbiranja in ohranjanja ljudskega petja. Etnološko smo več let zbirali to zvrst ljudske zapuščine, ki so jo še generacijo ali dve gojili na vseh domačijah v vasi, po prihodu elektrike, radia in TV pa je skoraj povsem izumrla.

 Nastopajo na domačih prireditvah in v raznih okoliških krajih. Skupino vodi nekdanji pevec in ustanovitelj prvega pevskega zbora Anton Corel st., ki tudi sam sklada rodoljubne pesmi o domačem kraju. Izdal je tudi že več knjig in eno zgoščenko.