Grbi lastnikov posestva Osterberg

Lastniki posestva Osterberg so bile povečini plemiške družine, ki so imele v lasti precejšnje dele slovenskega ozemlja. Med njimi lahko najdemo Raspe, Španhaime, Gallenberge, Šarfenberge, Attemse in ostale.

Grbi nekaterih družin, ki so imele v lasti Osterberško posestvo (z obema gradovoma)